Một công ty có một hay nhiều hơn một con dấu tròn

Trước đây với việc quy định một công ty chỉ có duy nhất một con dấu tròn doanh nghiệp, dấu tròn do công Dấu tròn công ty
an quản lý. Gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp xem dấu tròn là “vật báu” sống chết của mình. Hiện nay với quy định mới một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều hơn một con dấu tròn công ty, số lượng do các thành viên trong công ty tự quyết  định và thỏa thuận trong điều lệ công ty. Nội dung con dấu doanh nghiệp có thể tự thiết kế có thể đưa nội dung logo công ty vào con dấu miễn sao đảm bảo được hai thông tin: Tên công ty và mã số thuế.

Hãy gọi cho Chúng tôi để được hỗ trợ khắc dấu ngay. Quý khách hàng chỉ cần scan đăng ký kinh doanh và chứng minh thư nhân dân của người đại diện theo pháp luật. Chúng tôi cam kết thiết kế mẫu dấu và khắc dấu nhanh nhất, uy tín nhất cho Quý khách hàng.

khắc dấu giá rẻ